ვებსაიტი მზადების პროცესშია და მუშაობს სატესტო რეჟიმში

აბიტურიენტებისათვის

აბიტურიენტებისათვის

ინგლისური ენა ერთიანი ეროვნული გამოცდების ტესტები

ინგლისური ენა  2005 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები ინგლისური ენა  2006 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები ინგლისური ენა  2007 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები ინგლისური ენა  2008 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები ინგლისური ენა  2009 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე...

გერმანული ენა ერთიანი ეროვნული გამოცდების ტესტები

გერმანული ენა 2008 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები გერმანული ენა 2009 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები გერმანული ენა 2010 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები გერმანული ენა 2011 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები გერმანული ენა 2012 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე...

ზოგადი უნარები ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ზოგადი უნარები 2005 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები ზოგადი უნარები 2006 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები ზოგადი უნარები 2007 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები ზოგადი უნარები 2008 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები ზოგადი უნარები 2009 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე...

ქართული ენა და ლიტერატურა ერთიანი ეროვნული გამოცდების ტესტები

2007 წელს ქართული ენის  და ლიტერატურის გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები  2008 წელს ქართული ენის  და ლიტერატურის გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები  2009 წელს ქართული ენის  და ლიტერატურის გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები  2010 წელს ქართული ენის  და ლიტერატურის გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები  2011 წელს ქართული ენის  და ლიტერატურის გამოცდაზე...

მათემატიკის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

მათემატიკის  2005 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები მათემატიკის  2006 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები მათემატიკის  2007 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები მათემატიკის  2008 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები მათემატიკის  2009 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები მათემატიკის  2010 წლის ერთიან...

ახალი სტატიები

მათემატიკის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

მათემატიკის  2005 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები მათემატიკის  2006 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები მათემატიკის  2007 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები მათემატიკის  2008 წლის...

ის ვინც