2007 წელს ქართული ენის  და ლიტერატურის გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები 

2008 წელს ქართული ენის  და ლიტერატურის გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები 

2009 წელს ქართული ენის  და ლიტერატურის გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები 

2010 წელს ქართული ენის  და ლიტერატურის გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები 

2011 წელს ქართული ენის  და ლიტერატურის გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები 

2012 წელს ქართული ენის  და ლიტერატურის გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები 

2013 წელს ქართული ენის  და ლიტერატურის გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები 

2014 წელს ქართული ენის  და ლიტერატურის გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები 

2015 წელს ქართული ენის  და ლიტერატურის გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები 

2016 წელს ქართული ენის  და ლიტერატურის გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები 

2017 წელს ქართული ენის  და ლიტერატურის გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები 

2018 წელს ქართული ენის  და ლიტერატურის გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები 

2019 წელს ქართული ენის  და ლიტერატურის გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები 

2020 წელს ქართული ენის  და ლიტერატურის გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები 

2021 წელის ეროვნული გამოცდები ქართული ენის და ლიტერატურის საგამოცდო კრებული