მათემატიკის  2005 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

მათემატიკის  2006 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

მათემატიკის  2007 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

მათემატიკის  2008 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

მათემატიკის  2009 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

მათემატიკის  2010 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

მათემატიკის  2011 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

მათემატიკის  2012 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

მათემატიკის  2013 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

მათემატიკის  2014 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

მათემატიკის  2015 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

მათემატიკის  2016 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

მათემატიკის  2017 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

მათემატიკის  2018 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

მათემატიკის  2019 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

მათემატიკის  2020 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

მათემატიკის  2021 წლის მათემატიკის კრებული