ზოგადი უნარები 2005 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ზოგადი უნარები 2006 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ზოგადი უნარები 2007 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ზოგადი უნარები 2008 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ზოგადი უნარები 2009 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ზოგადი უნარები 2010 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ზოგადი უნარები 2011 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ზოგადი უნარები 2012 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ზოგადი უნარები 2013 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ზოგადი უნარები 2014 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ზოგადი უნარები 2015 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ზოგადი უნარები 2016 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ზოგადი უნარები 2017 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ზოგადი უნარები 2018 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ზოგადი უნარები 2019 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ზოგადი უნარები 2020 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ზოგადი უნარები 2021 კრებული