ინგლისური ენა  2005 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ინგლისური ენა  2006 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ინგლისური ენა  2007 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ინგლისური ენა  2008 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ინგლისური ენა  2009 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ინგლისური ენა  2010 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ინგლისური ენა  2011 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ინგლისური ენა  2012 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ინგლისური ენა  2013 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ინგლისური ენა  2014 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

 მოსმენის დავალება V-1       მოსმენის დავალება V-2           მოსმენის დავალება V-3 

შეფასების სქემები

 

ინგლისური ენა  2015 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

მოსმენის დავალება V-1        მოსმენის დავალება V-2           მოსმენის დავალება V-3 

შეფასების სქემები

 

ინგლისური ენა  2016 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

მოსმენის დავალება V-1 

 მოსმენის დავალება V-2   

მოსმენის დავალება V-3

მოსმენის დავალება V-4 

შეფასების სქემები

 

ინგლისური ენა  2017 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

მოსმენის დავალება V-1 

 მოსმენის დავალება V-2   

მოსმენის დავალება V-3

მოსმენის დავალება V-4 

შეფასების სქემები

 

ინგლისური ენა  2018 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

მოსმენის დავალება V-1 

 მოსმენის დავალება V-2   

მოსმენის დავალება V-3

მოსმენის დავალება V-4 

შეფასების სქემები

 

ინგლისური ენა  2019 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

მოსმენის დავალება V-1 

 მოსმენის დავალება V-2   

მოსმენის დავალება V-3

მოსმენის დავალება V-4 

შეფასების სქემები

 

ინგლისური ენა  2020 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

მოსმენის დავალება V-1 

 მოსმენის დავალება V-2   

მოსმენის დავალება V-3

მოსმენის დავალება V-4 

მოსმენის დავალება V-5

მოსმენის დავალება V-6

შეფასების სქემები

 

ინგლისური ენა 2021 აბიტურიენტების კრებული