გერმანული ენა 2008 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

გერმანული ენა 2009 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

გერმანული ენა 2010 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

გერმანული ენა 2011 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

გერმანული ენა 2012 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

გერმანული ენა 2013 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

გერმანული ენა 2014 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

მოსმენის დავალება V-1 

 

გერმანული ენა 2015 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

მოსმენის დავალება V-1 

 

გერმანული ენა 2016 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

მოსმენის დავალება V-1 

 

გერმანული ენა 2017 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

მოსმენის დავალება V-1 

 

გერმანული ენა 2018 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

მოსმენის დავალება V-1 

გერმანული ენა 2019 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

მოსმენის დავალება V-1 

გერმანული ენა 2020 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

მოსმენის დავალება V-1 

გერმანული ენა 2021 აბიტურიენტების კრებული