განათლების სისტემა საქართველოში

განათლების სისტემა საქართველოში

ზოგადი განათლება
უმაღლესი განათლება
პროფესიული განათლება