შოთა რუსთაველი ,,ვეფხისტყაოსანი”-1988წლის გამოცემა

შოთა რუსთაველი  ,, ვეფხისტყაოსანი”

პოემა ,,ვეფხიტყაოსანი” – აუდიოჩანაწერი 

შოთა რუსთაველი ,,ვეფხისტყაოსანი”- ჩინურ ენაზე  

,,ვეფხისტყაოსანი”-ს მოკლე განმარტებითი ლექსიკონი

 

გია მურღულია – ,,ვეფხისტყაოსანი”