ოთა რუსთაველის წარმოშობა იაკობ გოგებაშვილის მიხედვით

აბჟანდაძე ანზორ ,,ვეფხისტყაოსანი”და მისი ავტორი